Free Hosting Unlimited A Month

Tính năng của Free Hosting Server ổn định. Không quảng cáo, không có điều khoản ràng buộc.

Dung lượng: Không Giới Hạn, Băng thông: Không giới hạn Tất cả tài khoản đều có dung lượng và băng thông không giới hạn, quá phù hợp để host website cho riêng bạn và công ty.

Control Panel dễ sử dụng cPanel phiên bản mới nhất. Thống kê: AWStats, Webalizer, Raw Log Manager, Referrer and Error Logs. Instant Shopping Carts, Blogs, Portals, Forums, Counters, and Formmail. Password Protected Directories and Custom Error Pages. Web Based File Manager, Hotlink Protection, IP Deny Manager, Redirect URL.

Những tính năng của PHP: Phiên bản PHP 5.2, 5.3 và 5.4. Hỗ trợ Zend Optimizer. Hỗ trợ IonCube loaders. Curl và Curl SSL. Hỗ trợ upload file. Có chức năng PHP mail() và Sendmail. Có chức năng PHP fopent() và Sockets. MysgLi extension. safe_mode = off, allow_url_fopen = on. Hỗ trợ SQLite, GD, Mcrypt, Pear.

Những tính năng của MySQL: MySQL Version 5.1. Không giới hạn dung lượng lưu trữ MySQL!. Hỗ trợ không giới hạn database MySQL. Hỗ trợ phpMyAdmin. Vận hành trên đĩa SSD. Hỗ trợ MySQL extension. Công cụ lưu trữ MyISAM. Hỗ trợ PDO và PDO MySQL. Hỗ trợ SQLite. Hỗ trợ bởi điện toán đám mây