Hiểu thêm về Commit và Staging Area

Hiểu thêm về Commit và Staging Area

Tìm hiểu thêm về hành động Commit và thuật ngữ Staging Area trong Git mà mình đã nói qua ở các bài đầu.

Cách tạo một repository

Cách tạo một repository

Hướng dẫn cách tạo một kho chứa (repository) mã nguồn trên máy tính cho Git và cách tạo kho chứa trên Github.

Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

Hướng dẫn cài đặt Git lên Linux, Mac và Windows và cách thiết lập thông tin cá nhân để bắt đầu làm việc với Git.

Git và Github là gì ? Tại sao nên dùng ?

Git và Github là gì ? Tại sao nên dùng ?

Tìm hiểu về câu hỏi “Git là gì” và các lý do nên sử dụng Git trong việc quản lý mã nguồn. Trong đó Github là một máy chủ kho chứa để sử dụng trong Git.

Giới thiệu serie Git cơ bản

Giới thiệu serie Git cơ bản

Giới thiệu tổng quan nội dung serie Học sử dụng Git cơ bản và hiểu Git là gì, vì sao nên sử dụng Git.

Book Your Travel v5.32 - Online Booking WordPress Theme

Book Your Travel v5.32 - Online Booking WordPress Theme

We believe that the BookYourTravel theme has singlehandedly kickstarted a revolution in travel themes and is directly responsible for drastic improvement of the tourism niche.