26/04/2015
Minh Seoul (12 articles)
0 bình luận
Chia sẻ

Bộ video học lập trình web PHP và MySQL tại hocthietkeweb.net.vn (VietPro)

LINK DOWN VIDEO HỌC LẬP TRÌNH

23 Bài PHP & MYSQL

Bài 1,2,3,4: Tải về tại đây

Bài 5: Tải về tại đây

Bài 6: Tải về tại đây

Bài 7: Tải về tại đây

Bài 8: Tải về tại đây

Bài 9: Tải về tại đây

Bài 10: Tải về tại đây

Bài 11: Tải về tại đây

Bài 12: Tải về tại đây

Bài 13: Tải về tại đây

 

Phần 1. Thiết kế Giao diện website Tĩnh với HTML (02 Buổi)

- Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
– Các thẻ định dạng Font, bố cục và trang trí cho văn bản
– Liên kết và hình ảnh trong HTML
– Làm việc với Table(Bảng) trong HTML
– Làm việc với Form và các phần tử trong Form

Phần 2. Hoàn thiện & Trang trí Giao diện website Tĩnh với CSS (03 Buổi)

- Giới thiệu về CSS và các thuộc cơ bản đầu tiên về Font nền
– Các thuộc tính về Font chữ và Text
– Khái niệm về Class, ID và các điều khiển HOVER
– Làm việc với các thuộc tính của BOX MODEL
– Các thuộc tính quy định độ dài và làm quen với Float, Clear
– Một số Plugin phục vụ Thiết kế web
– Cài đặt và Sử dụng Công cụ Dreamweaver
(Thực hiện xây dựng Giao diện web Vietpro Company)

Phần 3. HTML5 & CSS3 (02 Buổi) New 2015

HTML5
- Giới thiệu về HTML5
- HTML New Tags
- HTML5 AIP Geolocation
CSS3
- Giới thiệu về CSS3
- CSS3 Border
- CSS3 Gradient
- CSS3 Transform
- CSS3 Animation
- CSS3 Front Web
- CSS3 Background- CSS3 Media
- CSS3 Queries
- CSS3 Layout

- CSS User Interface

Phần 4. Cắt & Ráp Layout từ File Photoshop PSD (02 buổi) New 2015

- Phân tích các thành phần website trên File ảnh Photoshop
– Sử dụng một số Công cụ đơn giản trong Photoshop
– Layout với Cấu trúc DIV
– CSS Nâng cao
(Phân tích, Cắt & Dựng Giao diện Trang Mobile Blog theo chuẩn W3C)

Phần 5. Lập trình Tương tác website với Javascript (04 buổi)

- Nhập môn Javascript
– Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript
– Toán tử và biểu thức
– Biểu thức điều kiên và vòng lặp
– Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
– Hàm trong Javascript
– Sự kiện trong Javascript
– Làm việc với đối tượng Form

Phần 6. Tổng hợp tất cả kiến thức về PHP & Hệ thống các bài tập ứng dụng (06 Buổi)

- Cài đặt Localhost Server Xampp
– Giới thiệu và làm quen với PHP
– Toán tử trong PHP
– Biểu thức điều kiện và Vòng lặp
– Các phương thức truyền dữ liệu
– Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
– Hàm trong PHP
– Thao tác với File
– Quy trình Upload File
– Quy trình Download File
– Session & Cookie
- Thời gian trong PHP (Ngày-Tháng-Năm Giờ:Phút:Giây)
(Tất cả các Bài học trên đều có hệ thống Bài tập thực hành & Bài tập Về nhà xây dựng các ứng dụng thực tế phục vụ cho Project cuối khóa học)

Phần 7. Kiên thức MySQL cơ bản + Nâng cao (02 Buổi)

- Design SQL
– MySQL cơ bản
– MySQL nâng cao
– PHP & MySQL

Phần 8. Hướng dẫn Code tay 100% chi tiết website bán Điện thoại di động trực tuyến (18 Bài)

Xây dựng trang Backend (09 Bài)
– Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
– Convert Template Admin website Bán Điện thoại đi động
– Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
– Xây dựng trang chủ Admin (Master Page)
– Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên
– Xây dựng chức năng Thêm mới Thành viên
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin Thành viên
– Xây dựng chức năng Xóa Thành viên
– Xây dựng chức năng Quản lý Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Thêm mới Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Xóa Danh mục Sản phẩm 
– Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
– Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
– Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
– Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
– Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor (Tương tự Word) cho webXây dựng trang Frontend (09 Bài)
– Convert Template website Bán Điện thoại đi động
– Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
– Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
– Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
– Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
– Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
– Xây dựng chức năng Giỏ hàng
- Phân trang Sản phẩm nâng cao
- Tìm kiếm Sản phẩm
- Comment Sản phẩm
- Xác nhận hóa đơn qua Email khách hàng

=> Khóa Học Lập trình web PHP & MySQL tại Vietpro là Sự lựa chọn đúng đắn nhất của Bạn!

Hãy theo dõi laptrinhvienquocte.com để cập nhật những video lập trình hay nhất, chuẩn nhất

Minh Seoul

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn. Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Bình luận